Tvåveckors-foton på typsnittskullen

 

Tjejerna i typsnittskullen, två veckor gamla

Nu finns det två veckorsfoton på typsnittskullen på kattungesidan. Fyra av sju kattungar visar tecken på att vara solida röda (spotted respektive tickat grundmönster). Eventuellt kan creme-tjejen också visa sig vara det.